Livram rapid
in toata lumea
Tarife minime
pentru coletarie
Suport telefonic
orele : 8 - 18

Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale

Conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale

1.     Defintii

NOI

se refera la DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L., cu sediul social în Bucuresti, str. Vlaicu Vodă nr. 39, sector 3, CUI 24695967, precum si la toti subsidiarii si afiliatii DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. si respectivii lor angajati, agenti, subcontractori sau contractori independenti.

DUMNEAVOASTRA

se refera la client – expeditorul trimiterilor postale.

 

2.     DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. ofera servicii postale incluse in sfera serviciului universal, dar si neincluse in sfera serviciului universal, avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale, in urmatoarele conditii:

 

A. Servicii postale incluse in sfera serviciului universal

Tipurile de servicii postale pe care le furnizeaza DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L.

Data dobândirii dreptului

A.1. Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale in greutate  de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate)

26.03.2010

A.3. Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale in greutate  de pana la 10 kg (inclusiv)

26.03.2010

A.4. Servicii constand in distribuirea coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia

26.03.2010

A.5. Serviciul de trimitere recomandata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate)

26.03.2010

A.6. Serviciul de trimitere cu valoare declarata avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale in greutate de pana la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenta, imprimate) sau colete postale interne si internationale in greutate de pana la 10 kg (inclusiv), respectiv colete postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia

26.03.2010

B. Servicii postale neincluse in sfera serviciului universal

B.1. Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale avand ca obiect trimteri postale in greutate mai mare de 2kg (corespondenta, imprimate)

26.03.2010

B.2. Servicii de publicitate prin posta avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale

26.03.2010

B.3. Servicii constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne cu limite de greutate intre 10 kg si 50 kg (inclusiv)

26.03.2010

B.4. Servicii constand in colectarea, sortarea si transportul coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 10 kg si 50 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul Romaniei catre o adresa aflata in afara teritoriului acesteia

26.03.2010

B.5. Servicii constand in distribuirea coletelor postale internationale cu limite de greutate intre 20 kg si 50 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia

26.03.2010

B.6. Serviciul Contra ramburs

26.03.2010

B.7. Serviciul Schimbare de destinatie

26.03.2010

B.8. Serviciul Livrare speciala

26.03.2010

B.9. Serviciul Confirmare de primire

26.03.2010

B.10. Serviciul Express

26.03.2010

 

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor/integrator, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs si ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului/integratorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor/integrator, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor/integrator şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale, etc.). 

 

3.     Acceptarea conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale

 

In momentul in care ne predati trimiterea postală, Dvs. acceptati conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale atat pentru Dvs. cat si pentru alta persoana care ar putea avea un interes asupra trimiterii postale respective, indiferent daca a semnat sau nu documentul de transport (scrisoarea de transport/nota de transport).

Niciun angajat DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L., agent, subcontractor si nimeni altcineva nu are autoritatea sa denunte sau modifice in vreun fel oricare din conditiile privind furnizarea serviciilor postale sau sa faca o promisiune in numele nostru. In cazul in care Dvs. ne incredintati o trimitere postală insotita de instructiuni scrise sau verbale ce contravin acestui document, DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. nu va fi tinut raspunzator pentru aceste instructiuni.

 

4 .  Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:

 

- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;

- 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Pentru coletele a caror greutate volumetrica este mai mare decat greutatea gravimetrica (prin cantarire), calculul se va face astfel:

 

Gv=L(lungime)xl(latime)xh(inaltime) / 6.000= <kg volumetric> formula valabila pentru coletele postale interne

si

Gv=L(lungime)xl(latime)xh(inaltime) / 5.000= <kg volumetric> formula valabila pentru coletele postale internationale.

Dimensiunea maxima / colet este de 370 cm (lungime + circumferinta).

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 50 de kg.

 

Pentru trimiteri postale de peste 3 m lungime – livrarea se va executa exclusiv din sediul DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L., sediile colaboratorilor si/sau a subcontractorilor acestuia locali si nationali, dupa transmiterea prealabila a unui aviz care sa anunte sosirea trimiterii postale.

5.     Trimiteri postale excluse de la colectare, sortare, transport si livrare:

- DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. nu accepta trimiteri postale constând în bunuri periculoase sau interzise, in acord cu specificatiile IATA, DGR, ICAO, TI, ADR, IMDG sau alte regulamente interne sau internationale referitoare la transport;

-       trimiteri postale constând în bunuri care, prin natura lor sau prin modul in care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

-       trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv trimiteri constand in  bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, daca se depun neambalate sau in ambalaj transparent;

-       trimiteri postale constând în bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale, fie si numai pe o portiune de parcurs: de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii, etc.);

-       trimiteri postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichitati, aur, argint, pietre pretioase,  produse perisabile, animale vii, etc. nelimitandu-se la cele mentionate mai sus;

- trimiteri postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi neîndepărtate.

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. va refuza preluarea trimiterilor postale ce contin bunurile descrise anterior, precum si trimiterile postale care nu respecta conditiile de ambalare DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L.

 

6.     Rute

Rutele precum si modalitatile de transport a trimiterii Dvs. sunt la discretia DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L.

 

7.     Tarife

Dvs. sunteti de acord sa achitati contravaloarea serviciului postal solicitat, conform tarifelor in vigoare la data preluării trimiterii postale sau in conformitate cu cele stabilite prin contractul individual încheiat cu Dvs. Intarzierea platii facturii duce la aplicarea de penalitati.

In cazul in care Dvs. ne instiintati asupra faptului ca ati cazut de acord ca destinatarul sau o terta parte sa achite contravaloarea serviciului postal sau/si orice alte taxe sau costuri suplimentare, iar acestia refuza aceasta plata, ne rezervam dreptul de a recupera de la Dvs. sumele corespunzatoare.

Tarifele noastre se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica (obtinuta cu ajutorul relatiei de conversie volumetrica).

 

8.     Procedura de preluare a trimiterii postale

Preluarea trimiterii postale se realizeaza:

- prin personalul angajat la punctul de acces al DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L.;

- prin colaboratorii locali, nationali, internationali;

- sau de la adresa indicata de expeditor, prin curier.

            DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea veridicitatii informatiilor privind bunurile mentionate de catre expeditor.

Predarea trimiterii postale se face la adresa indicata de expeditor, personal catre destinatar sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala.

Livrarea trimiterii se poate efectua sambata daca expeditorul a solicitat acest lucru, mentiune care va aparea specificată si pe documentul de transport (ST), la rubrica “Observatii”, mentiunea ”Livrare Sambata”.

In momentul preluarii trimiterilor postale, daca exista mijloace de masurare si cantarire trimiterile postale se vor cantari, masura si greutatea ce se vor lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica.

In sediul DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. sau depozitul/depozitele colaboratorilor coletele vor fi sortate, masurate si cantarite, numai pentru evidentele interne ale furnizorului.

 DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. nu va utiliza pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare a trimiterilor postale care prin activitatea angajatilor sai sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea postala ori continutul acesteia.

De asemenea DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. nu conditioneaza prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale, nu va deschide trimiterea postala si nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricarei persoane de a lua cunostinta de continutul trimiterii postale. DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularităti constau în oferirea unei garantii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii postale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia în reteaua DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. Furnizorul are obligatia de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 5 zile lucratoare  de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

 

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii postale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. având obligatia de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e- mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

În cazul serviciilor de trimitere cu valoare declarată, valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 5000 RON.

 

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maximă admisă este de 5000 RON.

Termenul de livrare a trimiterilor poştale care fac obiectul acestui serviciu este de 2  zile lucrătoare, iar termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poştale interne.

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. nu oferă şi nu prestează serviciul Contra ramburs având ca obiect trimiteri poştale internaţionale.

 

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de livrare a trimiterilor poştale care fac obiectul acestui serviciu este de 2 zile lucrătoare, iar cel de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 2 zile lucrătoare de la livrare, in cazul trimiterilor postale interne.

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. nu oferă şi nu prestează serviciul Confirmare de primire având ca obiect trimiteri poştale internaţionale.

În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

 

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. furnizează serviciul Express, serviciu poştal care presupune în mod cumulativ:

- eliberarea de către DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;

- predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

- răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare prevăzuţi în prezentul document;

- predarea rapidă a trimiterii poştale.

9.          Timpii de livrare

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. are obligatia de a stabili timpii de livrare garantati pentru serviciul Express, care incep de la depunerea trimiterii postale si care vor respecta urmatoarele conditii:

     a)   In cazul trimiterilor postale interne, timpii de livrare nu vor depasi 12 ore in aceeasi localitate, 24 de ore intre resedintele de judet si intrajudetean, respectiv 36 de ore intre oricare alte doua localitati de pe teritoriul Romaniei;

b)    In cazul trimiterilor postale internationale, timpul cat trimiterea postala se afla pe teritoriul Romaniei nu poate depasi limitele prevazute la litera a);

c)     În cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul aferent perioadei în care trimiterea poştală se află în afara teritoriului României este de 96 de ore.

Pentru celelalte servicii poştale furnizate, DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 3 zile lucrătoare de la data preluării trimiterii poştale, iar a trimiterilor poştale internaţionale în termen de 10 zile lucrătoare de la data preluării trimiterii poştale.

10.  Nerespectarea termenilor stabiliti in prezentul document

Pentru predarea cu intarziere a trimiterilor postale, in cazul serviciului Express, DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. va restitui 10% din suma incasata pentru fiecare 12 ore de intarziere .

            În cazul nerespectării celorlaţi termeni stabiliţi în prezentul document, DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful încasat pentru furnizarea serviciului respectiv .

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislaţia statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

11.  Termene de păstrare/returnare a trimiterilor postale

In cazul in care adresa de destinatie specificata de Dvs. este gresita, vom face tot posibilul sa o corectam. Daca adresa corecta se afla la o alta destinatie, veti fi instiintat de aceasta.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zilede la data avizării acestuia.

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. va returna trimiterea postala la adresa indicată de clientul expeditor, cu aplicarea unui tarif egal cu cel de livrare, într-un termen care nu poate depăsi termenul de livrare aferent respectivei trimiteri postale (interne sau internationale, după caz), daca trimiterea nu a putut fi predata destinatarului din unul dintre urmatoarele motive:

a) adresa destinatarului nu exista;

b) destinatarul/persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala nu a fost gasita la adresa indicata, iar termenul de pastrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;

c)  destinatarul sau persoana autorizata sa preia trimiterea postala a refuzat, dupa caz, primirea trimiterii poştale sau confirmarea în scris a primirii trimiterii poştale în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs.

Trimiterile postale care nu au putut fi predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 9 luni de la preluarea trimiterii postale, la sediul DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. sau al colaboratorilor acestuia. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara vreo nicio notificare sau formalitate prealabila in proprietatea DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului, DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. va percepe un tarif de 1 leu/zi, cu exceptia perioadei de avizare.

12.  Limita de raspundere / Responsabilitatea noastra

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

- cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere postală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;

       - cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs fără valoare declarată;

       - cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate.

 

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale interne după cum urmează:

- cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

- cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

- cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere partială, distrugere partială sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situatia în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat partial de la destinatar.

 

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situatia în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

 

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

 

B.    In urmatoarele cazuri DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. este exonerat de raspundere:

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

- trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de fortă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

 

Nu raspundem pentru livrarea cu intarziere, pierderea, distrugerea, deteriorarea sau nelivrarea unei trimiteri postale in cazul in care sunt generate de urmatoarele situatii:

Cazul fortuit ce va include:

- blocaje rutiere (caderi de copaci, stanci, coliziuni in lant, aglomeratii in trafic, dar nelimitandu-se la acestea), surpari de teren in apropierea soselei;

- caderi de poduri, astupari de tunele montane, deraierea trenurilor in apropierea soselei, blocari naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, accidente rutiere necauzate de catre conducatorul auto al uneia din partile contractante, conditii meteorologice nefavorabile bunei desfasurari a itinerariului propus, etc.;

 

Forta majora, ce va include:

- cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundatii, deversari de fluvii, parasiri de albii, etc.;

- cauze umane: starea de razboi, starea de asediu, etatizarea fortata (trecerea in proprietatea statului), revolutii, revolte populare, etc.;

- cazul de forta majora poate fi invocat, dar urmeaza a fi sustinut in fata celeilalte parti daca este prezenta ca si clauza in contract, iar dovada atestarii acesteia trebuie adusa din partea Camerei de Comert si Industrie a Romaniei.

 

Pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte daune si pagube indirecte generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea trimiterii poștale, nu ne sunt imputabile chiar daca vina este a noastra sau am fi avut la cunostinta ca asemenea pierderi pot aparea.

 

De asemenea, deteriorarile de natura electrica sau magnetica, stergerea inregistrarilor electronice, fotografice sau a imaginilor nu implica in vreun fel raspunderea noastra.  

 

13.  Reclamatii - Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor prealabile primite de la utilizatori

Orice reclamatie primită se va inregistra in Registrul de Reclamatii.

Expeditorul sau destinatarul ce considera un serviciu postal prestat de DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. ca fiind deficitar, poate formula o reclamatie adresata Departamentului Customer Services pe adresa de e-mail customer.service@alocurier.ro, telefon 021 326 00 15, o poate trimite in plic, printr-un serviciu postal (recomandabil cu confirmare de primire) la adresa DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L., str. Vlaicu Voda , nr 29 , sector 3, Bucuresti sau o poate depune personal la adresa mentionată, in termen de 6 luni de la data preluării trimiterii postale.

DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. va confirma petentului primirea reclamatiei prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamatiei, de exemplu: prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia, respectiv telefonic, în cazul formulării reclamatiei prin această modalitate, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire,  prin adresă scrisă în situatia primirii reclamatiei printr-un serviciu postal fără confirmare de primire sau prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal.

Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie scrisoare de transport (ST/NT), proces verbal de constatare, facturi doveditoare, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale etc) si să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) de către DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

In termen de 30 de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamatiei, fără a fi însă depăsit termenul de 3 luni mentionat mai sus, solicitantul va fi despagubit, conform prevederilor anterioare, in functie de tipul serviciului ales. Despagubirea se acorda, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, cash (numerar) de la casieria aflată la sediul social al DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L., pe baza unui proces verbal si a unei dispozitii de plata sau prin virament bancar, daca solicitantul este persoana fizica, respectiv prin ordin de plata sau prin compensare, daca solicitantul este persoana juridica.  

Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit dispozitiilor legale si prezentului document DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. este obligat sa acorde despagubiri.

Ne rezervam dreptul de a respinge reclamatia Dvs. in cazul in care nu este respectata procedura descrisa mai  sus.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

 

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi DROP MAIL CONSULTING SERVICES S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.