Livram rapid
in toata lumea
Tarife minime
pentru coletarie
Suport telefonic
orele : 8 - 18

Protectia datelor cu caracter personal

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, vă transmitem acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

 

Cat timp prelucram datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale, in acord si limita la scopul pentru care au fost colectate și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

 

Scopul prelucrarii datelor personale

DROP MAIL CONSULTING SERVICES SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră în contextul vizitării site-ului și/sau achiziționării serviciilor.

Pentru desfășurarea activităților de vanzări de servicii poștale si de curierat, pentru administrarea conturilor aferente clientilor DROP MAIL CONSULTING SERVICES SRL, pentru transmiterea de informații și de soluționare de reclamații, pentru desfășurarea activităților de cercetare și realizarea studiilor de piață sau de statistică, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, cod numeric personal, email, telefon, fax, adrese de livrare la destinație a expedierilor clienților.

Pentru realizarea activităților specifice obiectului său de activitate și pentru prestarea serviciilor oferite de către societatea DROP MAIL CONSULTING SERVICES SRL prin intermediul site-ului, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail, data și locul nașterii, sexul, semnatura, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului site-ului (locația acestuia, adresa IP, tipul de hardware, informații în legatură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit site-ul), informații care rezulta din Politica de utilizare a cookies-urilor.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca DROP MAIL CONSULTING SERVICES SRL. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea DSC Expres Logistic SRL de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

 

Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, DROP MAIL CONSULTING SERVICES  SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai DROP MAIL CONSULTING SERVICES  SRL (cum este cazul companiilor cu care DROP MAIL CONSULTING SERVICES SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare)

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă DROP MAIL CONSULTING SERVICES  SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu DROP MAIL CONSULTING SERVICES  SRL precum și dvs. ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.  

Datele înregistrate de DROP MAIL CONSULTING SERVICES  SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor DROP MAIL CONSULTING SERVICES  SRL

 

Care sunt drepturile dvs.?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de drepturi adiționale.

In continuare găsiți lista completă a drepturilor pe care le aveți:

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;

Dreptul de opoziție – puteți să va opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, va puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

 

Cum va exercitati aceste drepturi?

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Mihailesti ,jud Giurgiu ;  Calea Bucuresti nr.103, cod poștal 085200, la nr. de telefon + 021–326.00.15 sau prin e-mail, la adresa alocurier@alo-curier.ro

Nu în ultimul rând, ne puteți suna oricând și cere mai multe detalii la numarul de contact menționat mai sus.